Categorie General > Informatii Utile Diverse

CEZ Romania - Serviciul Universal

(1/1)

Pamico:
CEZ Romania - Serviciul UniversalCEZ Romania a remis un comunicat prin care anunta consumatorii non-casnici cu un numar de salariati mai mic de 50 si o cifra de afaceri anuala sau o valoare totala a activelor din bilantul contabil conform raportarilor fiscale anuale care nu depaseste 10 milioane de euro, ca vor beneficia de "serviciul universal" de furnizare a energiei elctrice.

Comunicatul suna asa:

In perioada imediat urmatoare, compania CEZ Vanzare va demara campania de identificare a consumatorilor non-casnici care vor beneficia de serviciul universal de furnizare a energiei electrice, conform reglementarilor legale in vigoare. Clientii non-casnici vor primi informatii despre conditiile legale ce trebuiesc indeplinite pentru a deveni beneficiarii acestui serviciu.

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/10 iulie 2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 485/16 iulie 2012 (Legea 123/2012), defineste serviciul universal ca fiind „serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clientilor casnici si clientilor noncasnici cu un numar de salariati mai mic de 50 si o cifra de afaceri anuala sau o valoare totala a activelor din bilantul contabil conform raportarilor fiscale anuale care nu depaseşte 10 milioane de euro, la un nivel de calitate si la preturi rezonabile, transparente, usor comparabile si nediscriminatorii". Facem precizarea ca asigurarea acestui serviciu se face de catre furnizorii de ultima instanta.

Clientii care vor primi aceasta comunicare vor expedia, intr-un termen de maxim 10 zile, documentele solicitate. De asemenea, mentionam ca aceste informatii trebuie reactualizate periodic, confom prevederilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/10 iulie 2012: „... clientii finali noncasnici ... au obligatia de a transmite, o data la 2 ani, documentele mentionate la alin. (2) furnizorului de ultima instanta".

Toate informatiile vor fi detaliate prin intermediul unei scrisori din partea CEZ Vanzare. De asemenea, pentru clarificari suplimentare, clientilor le stau la dispozitie toate celelalte canale de comunicare puse la dispozitie de catre furnizorul de energie electrica.

Departamentul Relatii Publice
CEZ Romania

Pentru a beneficia de acest "serviciu universal", in termen de 10 zile de la primirea adresei din partea CEZ, trebuie trimise catre institutie urmatoarele documente:

• Copie dupa bilantul contabil aferent ultimului exercitiu financiar incheiat, vizat de catre unitatea teritoriala Ministerului Finantelor Publice (formularele 10, 20, 30),
• Formularul declaratie primit impreuna cu adresa, completat de catre persoana desemnata ca si reprezentant in relatia cu SC CEZ Vanzare SA,
• Copie dupa certificatul de inregistrare, eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului.

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View