Hardware > Stiri IT Hardware

În 2 ani vom putea descarca un film într-un minut prin internetul mobil !

(1/1)

Pamico:
În 2 ani vom putea descarca un film într-un minut prin internetul mobil !
Internetul mobil de mare viteza ne va schimba cu totul viata, sustin furnizorii de servicii de telecomunicatii. Tehnologia Long Term Evolution (LTE) constituie generatia urmatoare a internetului mobil, aceasta permitând viteze de pâna la 100 megabiti pe secunda.

Într-o conferinta de presa organizata la Bucuresti, compania Nokia Siemens Networks a prezentat solutia proprie LTE, expunând câteva din beneficiile acestei tehnologii ultra-rapide.

Pentru a expune fiabilitatea si viteza internetului mobil prin tehnologia LTE, au fost urmarite prin streaming, în acelasi timp 4 clipuri video de înalta definitie. Fiecare clip a necesitat o l??ime de band? de 10Mbps, în total atingând doar jum?tate din vârful de band? permis de LTE. Conform statisticilor prezentate de Nokia Siemens Networks, 13% din traficul total efectuat de utilizatorii internetului mobil la nivel mondial a fost pe Youtube.com, cel mai mare site de con?inut video din lume. Pentru a desc?rca un film artistic comprimat la capacitatea unui CD (700 mb) prin LTE, utilizatorii vor avea nevoie de doar un minut, conform demonstra?iei efectuate de NSN.

LTE va facilita accesul la Internetul în band? larg? în zonele rurale, deoarece operatorii pot atinge o acoperire similar? cu cea a re?elelor GSM folosind sta?iile de baz? existente. Accesul la serviciile în band? larg? vor permite utiliz?ri precum teleprezen?a în sistemul medical (ambulan?ele ce ofer? «tele-triaj», sistem prin care datele pacientului sunt transmise în timp real iar doctori speciali?ti comunic? cu personalul de la distan?e largi, sunt deja testate în SUA), cât ?i aplica?ii în cadrul educa?ional (profesorii ar putea ?ine lec?ii virtuale accesibile ?i elevilor situa?i la distan?e mari de ?coli).

Un alt exemplu oferit de speciali?tii Nokia Siemens Networks a fost solu?ia "mobile reporter", ce ar putea înlocui un întreg car de televiziune. Aceasta ar consta într-un «rucsac» special, con?inând un laptop conectat la internet mobil LTE printr-un modem USB, care transmite în timp real imaginile de înalt? rezolu?ie filmate de reporterul ce-l poart?. Astfel, nu mai sunt necesare leg?turile prin satelit, antenele sau tehnicienii care s? opereze carul de transmisie.Multe alte solu?ii ?i aplica?ii vor putea fi utilizate de utilizatorii români ai tehnologiei LTE. Se estimeaz? c? în 2015 românii vor de?ine peste 7,5 milioane de laptop-uri ?i PC-uri ?i cele peste 26,7 milioane de telefoane mobile (dintre care aproximativ 7.5 milioane vor fi smartphone-uri). Nu este de neglijat nici rata rapid? de adop?ie a dispozitivelor de tip tablet?, precum iPad 2, ce prezint? un real succes pe alte pie?e. Toate aceste noi dispozitive vor folosi aplica?ii ce vor solicita conexiuni de band? înalt?, estimându-se c? traficul la nivelul ??rii noastre va atinge un volum de 13.221.544 terabi?i/an. În ceea ce prive?te traficul mobil de date, datele înregistrate pân? acum la nivel global arat? c? acesta s-a dublat la fiecare 2 ani, iar speciali?tii a?teapt? ca acesta s? creasc? într-un ritm accelerat.

"Pe fondul progresului înregistrat în ceea ce prive?te dispozitivele, re?elele ?i noile servicii, utilizarea benzii largi mobile a explodat ?i a transformat obiceiurile ?i a?tept?rile utilizatorilor. Ace?tia încep s? se bazeze pe aplica?ii ?i servicii mai sofisticate decât simplele aplica?ii de e-mail ?i navigare pe internet. LTE ofer? o mai mare eficien?? a re?elelor, o utilizare optimizat? a spectrului ?i viteze impresionante", a explicat Drago? Chivu, Country Director Nokia Siemens Networks pentru România.

Prima re?ea de tip LTE a fost inaugurat? în Suedia, la finalul lui 2009. În ceea ce prive?te România, C?t?lin Marinescu, pre?edinte al ANCOM a prezentat pa?ii ce urmeaz? efectua?i: la începutul lui 2012 se estimeaz? c? va avea loc licita?ia pentru alocarea spectrului. Dac? în primul semestru vor fi alocate licen?ele, începutul lui 2013 pare a fi un orizont realist în ceea ce prive?te apari?ia tehnologiei pe pia??. Conform estim?rilor Nokia Siemens Networks, în anul 2015 peste 500.000 de români vor folosi servicii de band? înalt? LTE.  You are not allowed to view links. Register or Login

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View