Software > Stiri IT Software

Facebook scap? de p?catele istorice

(1/1)

Pamico:
Facebook scap? de p?catele istorice !Speria?i de ascensiunea rivalului Google+, oficialii Facebook contraatac?. Ace?tia au anun?at c? vor introduce noi caracteristici menite s? protejeze intimitatea utilizatorilor, în condi?iile în care nerespectarea suficient? a intimit??ii este unul din principalele motive pentru care internau?ii renun?? la Facebook ?i migreaz? c?tre Google+. Vom vedea aceste schimb?ri chiar începând din urm?toarele zile.


Astfel, con?inutul care poate fi vizualizat de alte persoane va dispune de o op?iune de confiden?ialitate, în loc de o sec?iune separat?, care este mai greu de g?sit, a declarat Chris Cox, un vicepre?edinte responsabil de produse al site-ului de socializare din Palo Alto, citat de Bloomberg.

"Vrem ca oamenilor s? le fie mai u?or s? în?eleag? cine exact poate vedea totul ?i vrem ca procesul de a da acces la con?inut unor persoane concrete pe care le doresc s? fie mai u?or", a precizat acesta.

Practic, spune Cox, "credem c? va fi un design ?i o interfa?? mai tactile ?i mai vizuale pentru a-i ajuta s? în?eleag? cine exact sunt persoanele care v?d totul".

În acest fel, Facebook, cea mai mare re?ea de socializare din lume, î?i reorganizeaz? set?rile de confiden?ialitate, în urma plângerilor din partea utilizatorilor c? site-ul nu ofer? suficient control asupra informa?iilor personale.

"Încerc?m s? facem un pas în direc?ia bun?, dar, evident, vom fi foarte receptivi la orice sugestie cum pot fi mai clare aceste controale", a spus Cox.

Astfel, noua fa?? a Facebook se a?teapt? s? fie lansat? în urm?toarele zile ?i va permite utilizatorilor s?-?i personalizeze op?iunile de confiden?ialitate pentru fiecare parte din informa?iile din profilul lor, precum ocupa?ia, religia sau studiile.

Practic, va fi un meniu pentru fiecare element pentru ca utilizatorii s? precizeze cui anume permit accesul.

Facebook va implementa noi caracteristici de confiden?ialitate ?i în ceea ce prive?te tag-urile persoanelor din fotografii, sau atunci când cineva identific? pe altcineva într-o poz?, conectându-l pe acel utilizator cu o poz? sau cu o postare pe site. Fiecare utilizator va avea posibilitatea de a aproba sau respinge o etichet? înainte ca aceast? s? devin? vizibil? pe profilul s?u.

Mai mult, pentru fiecare informa?ie nou? postat? pe site, meniu care va fi ata?at va permite utilizatorilor s? decid? individual c?ror prieteni sau membri ai re?elei de socializare s? le poat? vizualiza. Accesul poate fi modificat chiar ?i dup? ce mesajul este postat.

În plus, instrumentul de localizare, disponibil acum numai pe aplica?iile mobile, va fi ad?ugat la versiunile desktop ale Facebook.
Sursa: capital.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View