Anunturi Prestari Servicii > Traduceri/Tehnoredactare/Lucrari de Licenta/Proiecte/Referate

Redactam,realizam lucrari de licenta la comanda,lucrare de licenta,lucrare de disertatie id licen

(1/1)

licenteoriginale:
Accesati lucraredelicenta.com - echipa de specialisti, realizam la comanda lucrari de licenta disertatie originale din orice domeniu. Lucrarile sunt intocmite individual si au continut unic, fara plagiat, respectand intocmai cerintele dvs (tema, structura, bibliografie sau norme de redactare). Calitate maxima in timp util .
Redactam lucrari si pentru alte orase, plata se face prin transfer bancar.
Toate detaliile pe site. Contact: You are not allowed to view links. Register or Login
Managementul creditarii bancare. Studiu de caz S.C. XZY S.R.L.
Managementul creditelor bancare pe termen scurt si mediu. Studiu de caz Cooperativa de Credit XYZ.
Proiectarea unei aplicaŢii informatice pentru managementul contractelor, clienţilor si proiectelor. Studiu de caz S.C. XZY S.R.L.
Sistem de management al conŢinutului pentru Web. Realizarea unui site web pentru S.C. XZY S.R.L.
Tehnici TI utilizate în managementul unei firme
Utilizarea sistemelor tehnologice moderne în activitatea de management. Studiu de caz..
Managementul resurselor financiare publice la Consiliul Local.....
Managementul activitatii de creditare la societatea bancara.....
Analiza statistica si previzionala a rezultatelor economice si financiare la societatea
comerciala.....
Analiza situatiei economico-financiare a societatii comerciale …….
Analiza rentabilitatii activitatii societatii comerciale………..
Analiza rezultatelor economico-financiare ale societatii comerciale …….
Productivitatea muncii: studiu de caz pe exemplul S.C………..
Asistarea informatica a managementului proiectelor
Analiza econometrica a sistemului educaţional în Uniunea Europeana
Studiu econometric al vânzarilor la nivelul...
Produse software de ultima generaŢie pentru informatizarea activitaţii financiar-contabile.
Previziuni asupra profitabilitaţii întreprinderii pe baza modelelor econometrice
Analiza si managementul creditului de consum
Creditarea bancara pe termen scurt versus creditarea bancara pe termen lung
AnalizŢ privind activitatea de creditare a persoanelor fizice la banca
Studiu comparativ privind creditul de consum din Romania si Europa
Studiu comparativ privind creditul ipotecar din Romania si Europa
Analiza si prognoza indicatorilor economici. Studiu de caz: indicatorii cifrei de afaceri
Analiza comparativa a PIB pe cap de locuitor la nivelul ţarilor membre ale Uniunii Europene
Analiza statistica si previzionala a rezultatelor economice si financiare la societatea
comerciala.....
Economia subterana în România: dimensiuni si consecinţe.
Analiza nivelului si evoluţiei ratei inflaţiei în România în perioada de tranziţie.
ANALIZA DIAGNOSTIC A UNEI INSTITUTII BANCARE (STUDIU DE CAZ)
ANALIZA DIAGNOSTIC A ORGANIZATIEI (STUDIU DE CAZ)
ANALIZA SWOT – INSTRUMENT DE ANALIZA STRATEGICA (STUDIU DE CAZ)
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ZONEI (LOCALITATII)
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITAŢII. (STUDIU DE CAZ)
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII (STUDIU DE CAZ)
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT (STUDIU DE CAZ)
AUDITAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT (STUDIU DE CAZ)
INTEGRAREA COMPONENTEI DE MEDIU IN STRATEGIA FIRMEI (STUDIU DE CAZ)
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE RESPONSABILITATE SOCIALA (STUDIU DE CAZ)
PROCESELE DE MANAGEMENT IN ORGANIZATIILE DE SERVICII.STUDIU DE CAZ…
APLICAREA METODELOR MANAGERIALE IN ORGANIZATIILE DE SERVICII.STUDIU DE CAZ…
ANALIZA RESURSELOR DISPONIBILE LA FIRMELE DE SERVICII.STUDIU DE CAZ…
IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR MANAGEMENTULUI PERFORMANT.STUDIU DE CAZ…
APLICAREA FUNCTIUNLOR MANAGERIALE IN ORGANIZATIILE DE SERVICII.STUDIU DE CAZ…
FUNDAMENTAREA DECIZIILOR DE MANAGEMENT.STUDIU DE CAZ…
MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE IN ORGANIZATIILE DE SERVICII.STUDIUDE CAZ…
MANAGEMENTUL PRIN PROIECTE IN ORGANIZATIILE DE SERVICII.STUDIU DE CAZ…
ADMINISTRAREA MODERNA A ORGANIZATIILOR DE SERVICII.STUDIU DE CAZ…
ANALIZA EFICIENTEI PRESTATIILOR DE SERVICII.STUDIU DE CAZ…
RELATIA DINTRE MOTIVATIA MUNCII SI CULTURA ORGANIZATIONALA IN CADRUL .…
REALIZAREA UNUI PLAN DE INSTRUIRE SI PERFECTIONARE IN CADRUL ….
ANALIZA RELAŢIEI DINTRE PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE,
FORMAREA SI PERFECŢIONAREA ACESTORA SI MANAGEMENTUL CARIEREI LA S.C
ANALIZA, EVALUAREA SI PROIECTAREA POSTURILOR ÎN CADRUL S.C .
EVALUAREA PERFORMANŢELOR SI A SISTEMULUI DE RECOMPENSE PRIVIND PERSONALUL DIN CADRUL S.C. …
RECRUTAREA, SELECŢIA SI INTEGRAREA PERSONALULUI ÎN S.C
STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL COMUNICARII LA S.C. ...
PROMOVAREA VANZARILOR IN COMPANIILE DE TIP MLM – STUDIU DE CAZ LA …
ÎMBUNATATIREA NIVELULUI VANZARILOR LA S.C. … PRINTR-O NEGOCIERE EFICIENTA A CONTRACTELOR
MANAGEMENTUL APROVIZIONARII SI GESTIUNEA STOCURILOR LA S.C. …
STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL NEGOCIERII LA S.C. …
STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL APROVIZIONARII LA S.C. …
STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL DESFACERII / VANZARII LA S.C.
STUDIU DE CAZ PRIVIND INCHEIEREA SI DERULAREA CONTRACTELOR LA S.C. …
ANALIZA -DIAGNOSTIC A FIRMEI ... SI PROPUNERI DE ÎMBUNATAŢIRE A
MANAGEMENTULUI FIRMEI ....
SISTEMUL INFORMAŢIONAL ÎN CADRUL INSTITUŢIEI PUBLICE…
DERULAREA UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT-IMPORT LA…
DIAGNOSTIC GENERAL LA … METODE DE ÎMBUNATAŢIRE A ACTIVITAŢII FIRMEI.
ANALIZA FIRMEI… ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI ACTUALE
EVIDENŢIEREA ELEMENTELOR SPECIFICE ECONOMIEI DIGITALE.
COMERŢUL ON-LINE LA FIRMA..
SISTEMUL DE COMUNICARE AL FIRMEI ...
STRATEGII DE ÎMBUNŢTŢŢIRE A CALITŢŢII ÎN CADRUL FIRMEI X.
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITŢŢII IMPLEMENTAT
IMPLEMENTAREA SI EVALUAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
CALITŢŢII. STUDIU DE CAZ LA FIRMA.....
NOI CONCEPTE SI TENDINŢE ÎN MANAGENTUL CALITŢŢII SI APLICABILITATEA LOR ÎN INDUSTRIE.
METODE SI TEHNICI DE ÎMBUNŢTŢŢIRE A CALITŢŢII PRODUSELOR. STUDIU DE CAZ LA FIRMA ....
ANALIZA DIAGNOSTIC    N DOMENIUL CALITATII.STUDIU DE CAZ LA FIRMA
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI LA FIRMA .....
TEHNICI DE OPTIMIZARE APLICATE ÎN MANAGEMENTUL
PROIECTELOR.STUDIU DE CAZ
ANALIZA EFICIENTEI COSTURILOR DE PRODUCTIE. STUDIU DE CAZ
ANALIZA RISCULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN CADRUL FIRMEI.......
ANALIZA DIAGNOSTIC A FIRMEI S.C. ...
ANALIZA PERFORMANTELOR FIRMEI. STUDIU DE CAZ....
CULTURA ORGANIZATIONALA - FACTOR AL COMPETITIVITATII
FIRMEI.STUDIU DE CAZ..
FUNCTIILE MANAGEMENTULUI APLICATE IN FIRMA X
MANAGEMENT SI COMUNICARE IN S.C. ...
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL S.C. ...
NEGOCIEREA INTERCULTURALA. STUDIU DE CAZ...
RECRUTAREA, SELECTIA SI INTEGRAREA PERSONALULUI IN CADRUL S.C. ...
RECRUTAREA, SELECTIA, EVALUAREA SI PERFECTIONAREA ANGAJATILOR
IN CADRUL S.C. ...
DERULAREA UNEI AFACERI DE COMERŢ EXTERIOR LA FIRMA …
STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND INVESTIŢIA REALIZATA LA SOCIETATEA
SISTEMUL INFORMAŢIONAL ÎN CADRUL INSTITUŢIEI PUBLICE…
DIAGNOSTIC GENERAL LA S.C. DAGEVA. METODE DE ÎMBUNATAŢIRE A ACTIVITAŢII FIRMEI.
DIAGNOSTIC GENERAL LA S.C. UNI- RECYCLING SRL. METODE DE
ÎMBUNATAŢIRE A ACTIVITAŢII FIRMEI.
DIAGNOSTICUL SI RISCURILE LA …
DIAGNOSTICUL SI RISCURILE LA S.C. GOPA S.R.L.
ANALIZA SWOT – STUDIU DE CAZ LA ...
ANALIZA SWOT – STUDIU DE CAZ LA FIRMA GRIGORE V.
CRISTIAN"KIMDENT" PF
ANALIZA SWOT – STUDIU DE CAZ LA UNIQA ASIGURARI S.A.
ANALIZA FIRMEI… ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI ACTUALE
ANALIZA FIRMEI… ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI ACTUALE
ANALIZA FIRMEI S.C. DAD S.R.L. ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI ACTUALE
ANALIZA POTENŢIALULUI …STABILIREA PUNCTELOR FORTE SI SLABE.
EVIDENŢIEREA ELEMENTELOR SPECIFICE ECONOMIEI DIGITALE. COMERŢUL ON-LINE LA FIRMA
ANALIZA DIAGNOSTIC IN CADRUL FIRMEI ...
CRESTEREA EFICIENTEI FIRMEI PE BAZA UTILIZARII UNOR METODE SI
TEHNICI MANAGERIALE. STUDIU DE CAZ.
STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND INVESTITIA REALIZATA DE S.C.......
ANALIZA SWOT A FIRMEI SI PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A
MANAGEMENTULUI FIRMEI. STUDIU DE CAZ LA S.C..............
EVALUAREA PERFORMANTELOR PERSONALULUI SI CORELAREA LOR CU
SISTEMUL DE RECOMPENSE IN CADRUL S.C......
GESTIUNEA RESURSELOR UMANE LA S.C. ...
INFLUENŢA CLIMATULUI ORGANIZAŢIONAL SI AL COMPORTAMENTULUI
ETIC ASUPRA PERFORMANŢELOR PERSONALE SI DE GRUP DIN S.C. ...
DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALA SI MANAGEMENTUL SCHIMBARII ÎN
CADRUL S.C. ...
ANALIZA SUBSISTEMELOR DECIZIONAL SI INFORMATIONAL IN CADRUL
S.C........... CU PROPUNERI DE OPTIMIZARE A FUNCTIONARII LOR.
METODE SI TEHNICI DE MANAGEMENT UTILIZATE DE FIRME IN
OPTIMIZAREA PROCESELOR DECIZIONALE. STUDIU DE CAZ.
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA LA S.C. …
Controlul si auditul intern in companiile internationale. Studiu de caz la SC Petrotel-
LUKOIL SA
STUDIUL COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI PE PIAŢA ...
CERCETAREA INTENŢIILOR DE CUMPARARE PENTRU PRODUSUL ...
ANALIZA PIEŢEI S.C. ...
POLITICA DE DISTRIBUŢIE A FIRMEI LA S.C. ...
PLANUL DE MARKETING LA S.C. ...
STRATEGII CONCURENŢIALE LA S.C. …
ANALIZA MIXULUI DE MARKETING LA S.C. …
CERCETARE PRIVIND IMAGINEA MARCII ..... ÎN RÂNDUL CONSUMATORILOR
MARKETINGUL ECOLOGIC – O NOUA DIRECŢIE ÎN DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIONALA
RESPONSABILITATEA SOCIALA– ELEMENT AL STRATEGIEI DE MARKETING
PROMOVAREA ON LINE – STUDIU DE CAZ
PLANIFICAREA STRATEGICA DE MARKETING LA S.C. ....
STRATEGII DE MARKETING ÎN CADRUL S.C …
MARKETINGULUI PRODUSULUI DE SUCCES LA S.C …
Intreprinderea în mediul competitiv.Studiu de caz.
Strategii economice ale firmei.Planul ca instrument de concretizare si realizare a lor. Studiu de caz.
Organizarea si conducerea sistemului calitatii la nivel de intreprindere(firma). Studiu de caz.
Abordari economice in domeniul protectiei mediului. Studiu de caz.
Proiectarea si implementarea unui program promoţional la S.C. …
Mixul de marketing – instrument de implementare a strategiei de piaţa a firmei S.C. ...
Lansarea unui produs nou – studiu de caz la S.C. ...
Managementul bugetelor promoţionale la S.C. …
Sistem informatic al creditului bancar - diagnosticul financiar si finanţarea firmei. Studiu de caz S.C. XZY S.R.L.
Sistem informatic al creditului bancar - acordarea unui credit. Studiu de caz S.C. XZY S.R.L.
Modelarea si simularea sistemelor economice financiare – rambursarea de credite cu rate egale.
Modelarea si simularea sistemelor economice financiare – rambursarea de credite cu amortismente egale.
Diagnosticul financiar al rentabilitaţii si riscului
Finantarea alternativa a unui agent economic
Analiza principalilor indicatori de gestiune la S.C.”……”.
Reflectarea performanţei întreprinderii prin intermediul contului de profit şi pierdere
Reflectarea poziţiei financiare a întreprinderii prin intermediul bilanţului
Analiza situatiei economico-financiare a societatii comerciale …….
Analiza rentabilitatii activitatii societatii comerciale………..
Dinamica investiţiilor straine directe în România
Investitiile directe – motor al cresterii economice
Modele matematice privind analizele de risc bancar
Modele matematice privind analizele de SSM
Analiza statistico-economica la SC X SRL
Analiza statistico-economica la SC X SRL
Analiza statistico-economica la SC X SRL
Analiza riscurilor in activitatea de management
Analiza statistica a activitatii de management
Analiza riscurilor in activitatile departamentale
Analiza statistica a activitatii departamentale
Analiza statistica a activitatii angajatilor
Analiza riscurilor in activitatea de gestiune a stocurilor
Analiza statistica a stocurilor
Analiza statistica pe baza unei comenzi de lucru
Gestiunea financiara a cheltuielilor publice locale la Consiliul Local
Analiza si previziunea resurselor financiare publice la Consiliul local....
Analiza statistica a situaţiei economico-financiare la S.C. ………….
Analiza statistica si previzionala a datoriei publice a României
Evaziunea fiscala din România în contextul integrarii europene
Aplicatii ale programului Excel 2010 în analiza financiara
Aplicatii ale programului Excel 2010 în analiza datelor
Analiza evoluţiei pieţei bancare prin prisma factorilor de influenţa
Analiza comparativa a PIB pe cap de locuitor la nivelul ţarilor membre ale Uniunii Europene
Optimizarea portofoliului de afaceri al SC …
Optimizarea alocarii invetiţiilor la SC …
Lanţuri Markov aplicate în afaceri
Programarea nelinara în probleme de decizie economica
Analiza evoluţiei cursului de schimb pe principalele valute cotate de
bancile comerciale
Analiza evoluţiei investiţiilor folosind un model econometric
Obligatiile fiscale ale comerciantilor
Actele constitutive ale SA
Reorganizarea societatilor comerciale
Politici de stimulare a ocuparii forţei de munca în România si UE-28;
Politica fiscala si influenţele acesteia asupra cresterii economice în România, în perioada postcriza;
Impozitul pe profit si rolul acestuia în stimularea activitaţii agentilor economici din România, în contextul realizarii convergenţei fiscale;
Impactul concurenţei fiscale asupra mobilitaţii capitalurilor în România si UE-28;
Convergenţa fiscala- impliţii si cai de realizare în cazul României.
Practici anticoncurentiale pe piata romaneasca
Rolul concurentei in cadrul mecanismului de piata
Funcţionarea societaţii cu raspundere limitata. Studiu de caz societatea …. S.R.L.
Funcţionarea societaţii pe acţiuni. Studiu de caz societatea …. S.A.
Analiza nivelului si evoluţiei ratei inflaţiei în România în perioada de tranziţie.
Studiu privind evaziunea fiscala în România si implicaţiile acesteia asupra nivelului de trai.
FINANTAREA COMPANIILOR PRIN EMISIUNE DE OBLIGATIUNI
FINANTAREA COMPANIILOR PRIN EMISIUNE DE ACTIUNI
PIATA FUTURES DIN ROMANIA
PIATA OPTIONS DIN ROMANIA
IMPORTANTA INDICILOR BURSIERI
ACTIVITATEA BANCILOR CU CAPITAL STRAIN IN ROMANIA
STUDIU PRIVIND DECONTARILE CU PERSONALUL LA INSTITUTIA....
STUDIU PRIVIND CONTABILITATEA ACTIVELOR CIRCULANTE LA INSTITUTIA
STUDIU DE CAZ PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE LA INSTITUŢIA.....
ASPECTE SPECIFICE PRIVIND CONTABILITATEA EXECUŢIEI BUGETARE LA INSTITUŢIA…
ASPECTE SPECIFICE PRIVIND CONTABILITATEA
DECONTARILOR CU TERŢII LA INSTITUŢIA…….
Politica fiscal bugetara în România în contextul UE
TVA-sursa de finanţare pentru bugetul de stat
Datoria publica a României-evolutie si perspective
Rolul impozitelor si taxelor locale în constituirea veniturilor unitaţilor administrativ teritoriale;
Impozitul instrument de intervenţie a statului în viaţa economica
Presiunea fiscala si efectele ei în economia de piaţa
Aspecte privind procesul bugetar la nivelul Uniunii Europene;
Evaziunea fiscala în România;
Accizele sursa de finanţare la bugetul statului
Analiza financiara a activitaţii bancare
Operaţiunile de trezorerie ale bancilor comerciale
Creditul bancar si funcţiile sale. Analiza portofoliului de credite la banca X
Metode si tehnici de gestionare a riscurilor bancare
Piaţa cardurilor bancare în România
Gestiunea activelor si pasivelor bancare, corelare si optimizare la banca X
Inflaţia si politicile antiinflaţioniste în România
Cardul – instrument de plata modern
Instrumente de credit si de plata moderne utilizate în practica internaţionala
Gestiunea ratelor dobânzii
Analiza produseler si serviciilor bancare moderne
Avantajele si dezavantajele utilizarii carţilor de plata
Metode si tehnici de gestionare a creditarii la banca X
STUDIU DE CAZ PRIVIND STOCURILE IN CADRUL S.C.
STUDIU DE CAZ PRIVIND DATORIILE SI CREANTELE IN
CONTABILITATEA TAXELOR SI IMPOZITELOR. STUDIU DE CAZ LA SC.
ANALIZA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII PE BAZA
TABLOULUI FLUXURILOR DE TREZORERIE PE S.C.
LUCRARILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR
:ELABORAREA SI ANALIZA SIT. FIN. LA S.C
STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT LA S.C.
BUGETUL LOCAL. SURSA DE FINANTARE A UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIAL
STRUCTURA SI NIVELUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL
METODE DE FUNDAMENTARE SI EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE
Misiunea de audit intern in societati corporatiste - Rol,Principii,
obiective, metode, mod de raportare. Studiu de caz la SC Petrotel- LUKOIL SA
Politica bugetara in domeniul veniturilor bugetare. Studiu de caz.
Accizele- sursa de finantare a bugetului de stat.
Analiza situaţiei economico- financiare pe baza situaţiilor financiare
Evaziunea fiscala în România in perioada 2009-2013
Impozitele directe – continut, caracteristici, evolutie in perioada 2010 -2014.
Riscurile în activitatea de creditare. Studiu de caz la Banca.......
Impozitele si taxele locale. Studiu de caz la Primaria.....
Analiza bugetului public naţional
Taxele vamale şi accizele – privire comparativa în Uniunea Europeana
Analiza comparativa a impozitelor indirecte Romania – Uniunea Europeana
Bugetul de stat - principalul instrument de politica economica si sociala. Evolutii si tendinte
Creditul ipotecar la Banca .......
Rolul si locul impozitelor indirecte in evolutia veniturilor bugetare in Romania si Uniunea Europeana
Datoria publica guvernamentala – concept, evolutie si prognoze pe termen mediu.
Procesul bugetar la nivelul administratiei publice locale.Studiu de caz la….
Evoluţii si perspective ale nuptialitatii si divortialitaţii în România dupa anul 2000
Evoluţia somajului în România în contextul crizei economico-financiare
Analiza statistica si previzionala a veniturilor si cheltuielilor publice, la consiliul local..........
Analiza statistica a evoluţiei învaţamântului românesc dupa anul 1990
Modificari în dinamica si structura cheltuielilor si consumului populaŢiei dupa anul 2008
Costuri si eficienta in industria de prelucrare. Studiu de caz
Formarea preturilor in industria de prelucrare. Studiu de caz
Evoluţii si perspective ale turismului românesc dupa anul 2008
Promovarea turismului prin site-uri web.
Turismul în era digitala
Sisteme informatice ce deservesc serviciile turistice.
Analiza statistica a cererii si ofertei turistice în zona ………………
Studiu statistic al activitaţii de turism. Comparaţie România-……………
Optimizarea activitatii unui atelier de confecţii
Optimizarea planului de transport al unei societaţi comerciale
Reglarea unui sistem de distribuţie prin recircularea stocurilor
Fundamentarea planului de afaceri la SC …
ORGANIZAREA ACTIVITAŢILOR ÎNTREPRINDERII DE TURISM SI SERVICII.STUDIU DE CAZ (….)
STRATEGII MANAGERIALE DESPRINSE DIN ANALIZA CLIENŢILOR SI
CONCURENŢILOR CARE ACŢIONEAZA PE PIAŢA TURISTICA DIN ROMÂNIA
CRESTEREA EFICIENŢEI TURISMULUI ROMÂNESC PRIN DEZVOLTAREA SI
MODERNIZAREA AGROTURISMULUI DION ZONA (…)
GESTIUNEA AREALELOR NATURALE PROTEJATE DIN JUDEŢUL (….)
STRATEGII DE RELANSARE A ACTIVITAŢII TURISTICE DIN DELTA DUNARII PRIN
PROMOVAREA SI DISTRIBUŢIA PRODUSELOR TURISTICE. STUDIU DE CAZ (….)
Strategia concurenţiala a întreprinderii de turism într-o economie de piaţa moderna
Analiza întreprinderii de servicii în calitate de intermediar al pieţei turistice
Impactul politicii de promovare si comercializare a ofertei turistice asupra identitaţii firmei.Studiu de caz (….)
Stratregii manageriale si implicaţiile acestora asupra eficienţei turismului rural din România.Studiu de caz (….)
Promovarea si comercializarea produsului turistic printr-o agenţie de turism. Studiu de caz (….)
Evaluarea si promovarea personalului în cadrul societaŢii (…)
Rolul si importnaţa activitaţii de transport în comercializarea serviciilor turistice. Studiu de caz
(….)
Necesitatea redefinirii pieţelor turistice prin management si marketing hotelier. Studiu de caz
(….)
Strategii privind îmbunataţirii calitaţii serviciilor în industria hoteliera. Studiu de caz (….)
Turismul balnear în România. Studiu de caz (….)
Finanţarea politicii de dezvoltare rurala în România, în perioada 2014-2020;
Provocari ale dezvoltarii rurale în România, în contextul noii Politici Agricole Comune;
Rolul activitaţilor non-agricole în realizarea dezvoltarii rurale durabile în România;
Dileme si provocari ale dezvoltarii rurale în România si UE-28;
Importanta zonelor rurale în valorificarea potenţialului economic naţional.
Etape din monografia localitaţii A. Aspecte economice
Etape din monografia localitaţii B. Aspecte economice
Etape din monografia localitaţii C. Aspecte economice
Economia Daciei Romane
Turismul rural în judeţul Gorj
Turismul tematic în judeţul Buzau. Studiu de caz: Drumul Cramelor
Turismul rural în Munţii Apuseni. Studiu de caz: ……….
Amenajarea turistica a vaii superioare a Teleajenului. Studiu de caz: staţiunea Cheia
Podişul Târnavelor – potenţial şi valorificare turistica
Studiu privind dezvoltarea, amenajarea ţi promovarea turismului tematic în judeţul Vrancea
Drumurile turistice tematice şi rolul lor în dezvoltarea locala. Studiu de caz: Dealu Mare şi
Toscana (Italia)
Turismul cultural în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia
Turismul urban. Studiu de caz: Bucureşti
Turismul rural în judeţul Prahova
Amenajarea în scopuri turistice a Parcului Natural Bucegi
Amenajarea în scopuri turistice a vaii Lotrului
Potenţialul ecoturistic şi valorificarea acestuia în judeţul Harghita
Valorificarea turistica a potentialului natural si antropic. Studiu de caz: Serbia
Turismul balnear în judeţul Sibiu
Dezvoltarea şi promovarea turismului cultural în Regiunea de Dezvoltare Centru
IMPACTUL GLOBALIZARII SERVICIILOR TURISTICE ASUPRA TURISMULUI. STUDIU DE CAZ…
ANALIZA COMPARATIVA A TURISMULUI MONTAN DIN … SI ….
ANALIZA COMPARATIVA A TURISMULUI LITORAL DIN … SI ….
PERSPECTIVELE TURISMULUI MONTAN ÎN ROMÂNIA.
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN……………
POTENŢIALUL ECOTURISTIC SI VALORIFICAREA ACESTUIA ÎN JUDEŢUL …
PERSPECTIVELE TURISMULUI DE LITORAL ÎN ROMÂNIA.
IMPACTUL TURISMULUI ASUPRA MEDIULUI. STUDIU DE
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI (ISTORIC, GEOGRAFIC, ARTISTIC, ETNOGRAFIC) AL ZONEI…..
TURISMUL PENTRU SPORTURI DE IARNA (PREZENT SI PERSPECTIVA) ÎN ZONA /
JUDEŢUL...;
TURISMUL SPEOLOGIC (PREZENT SI PERSPECTIVA) ÎN
IMPORTANTA TURISMULUI BALNEAR ROMÂNESC PENTRU ECONOMIA NATIONALA.
ANALIZA TURISMULUI BALNEAR DIN ZONA (JUDEŢUL, LOCALITATEA) ÎN PERIOADA .
ANALIZA TURISMULUI RURAL (AGROTURISMULUI) DIN ZONA (JUDEŢUL,
LOCALITATEA) ÎN PERIOADA ...
68 LECTZ Lect.dr. UNGUREANU ADRIAN
STADIUL ACTUAL SI PERSPECTIVELE TURISMULUI MONTAN/RURAL/PENTRU
SPORTURI EXTREME/STIINŢIFIC/SPEOLOGIC/DE VÂNATOARE/DE AFACERI LA
NIVEL NAŢIONAL/INTERNAŢIONAL. STUDIU DE
CAZ....LOCALITATEA/STAŢIUNEA/ZONA....;
PERSPECTIVELE DEZVOLTARII TURISMULUI (CULTURAL, MEDICAL, RELIGIOS,
DE AVENTURA, DE AFACERI, DE VÂNATOARE, DE TINERET, SPORTIV,
CICLOTURISM, VITICOL, RURAL,.....) ÎN ROMÂNIA. STUDIU DE CAZ: REGIUNEA
(ZONA, JUDEŢUL, STAŢIUNEA,...).
TURISMUL ÎN PARCURI NATIONALE SI REZERVATII. STUDIU DE CAZ…
PROGRAM DE DEZVOLTARE SI DIVERSIFICARE A SERVICIILOR TURISTICE LA SC…/ ÎN STAŢIUNEA
MASURAREA SI ATENUAREA SEZONALITAŢII ACTIVITAŢII TURISTICE. STUDIU DE CAZ….
Piata organizatiei economice
Tendinte in evolutia serviciilor comerciale din Romania
Implementarea programelor cu finanŢare nerambursabila în firme de tip START-UP în România
Avantaje şi dezavantaje ale Politici Agricole Comune asupra agriculturii româneşti
calitaţii serviciilor turistice prin dezvoltarea capitalului uman la pensiunea X
Imporanţa tehnicilor de promovare în activiatea agenţiei de turism X din Bucureşti
Impactul fondurilor nerambursabile asupra activitaţii societaţilor de comerţ în regiune SUDMUNTENIA
Viitorul Uniunii Europene vazut de Romania
Oportunitaţi şi riscuri ale integrarii ţarilor candidate în Uniunea Europeana Uniunea Europeana Ţi problema rusa
Turismul - de la B TO B la B TO C si in fnal la H TO H
Importanţa cluster-ului în turism în contextul dezvoltarii integrate
Funcţionarea societaŢii cu raspundere limitata. Studiu de caz societatea …. S.R.L.
Funcţionarea societaţii pe acţiuni. Studiu de caz societatea …. S.A.
STN pe piaţa turistica internaţionala: lanţul hotelier internaţional
Analiza competitivitaţii României pe piaţa internaţionala a serviciilor turistice
Piaţa mondiala a turismului de afaceri
Globalizarea si Orasul: avantajul de localizare a ISD în domeniul serviciilor turistice (studii de caz)
STRATEGII APLICATE ÎN MANAGEMENTUL CALITAŢII. STUDIU DE CAZ LA FIRMA X.
NOI CONCEPTE SI TENDINŢE ÎN MANAGENTUL CALIT   ŢII SI APLICABILITATEA
LOR ÎN DOMENIUL SERVICIILOR.
Intreprinderea în mediul competitiv.Studiu de caz.
Strategii economice ale firmei.Planul ca instrument de concretizare si realizare a lor. Studiu de
caz.
Abordari economice in domeniul protectiei mediului. Studiu de
Proiectarea si implementarea unui program promoţional la S.C. …
Tehnicile promotionale – studiu de caz la S.C. …
Planificarea de marketing, studiu de caz la S.C.

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View