Categorie General > Stiinta si Tehnologie

Ceasul cu GPS care-i "pâr??te" pe copii p?rin?ilor

(1/1)

Pamico:
Ceasul cu GPS care-i "pâr??te" pe copii p?rin?ilor

Când pu?tiul se abate de la traseu în drumul de la ?coal? spre cas?, ceasul trimite un e-mail ori un SMS p?rintelui. Nu poate fi scos de la mân? decât de adult, cu un dispozitiv special.Un ceas cu GPS la mâna copilului ?i un computer ori un telefon cu internet la dispozi?ia p?rintelui sunt suficiente pentru ca, în orice clip?, adultul s? poat? verifica unde este cel mic.

Ceasul "comunic?" direct cu p?rintele, ar?tându-i, cu ajutorul Google maps, unde este copilul (cu o precizie de pân? la trei metri) ?i spre ce direc?ie se îndreapt?.
Dac? adultul a trasat o zon? sigur? prin care cel mic poate circula, iar copilul a înc?lcat regula, p?rintele este anun?at instantaneu prin e-mail ori SMS.

La fel se întâmpl? dac? ceasul este dat jos de la mân? (de?i, teoretic, doar adultul poate face acest lucru, cu un dispozitiv special).

"Îi asigur? independen?a, nu îl îngr?de?te"

Sisteme similare de urm?rire func?ioneaz? de mul?i ani în str?in?tate, iar lansarea lor pe pia?? a declan?at atât reac?ii pro, cât ?i contra. Principala acuz? a fost c? limiteaz? libertatea copilului ?i dreptul lui la intimitate.

"Este destinat copiilor de la 3 la 12 ani, ?i nu este o form? de urm?rire ori îngr?dire a libert??ii. Este pur ?i simplu un sistem care confer? siguran?? ?i-l ajut? pe copil s?-?i dezvolte un caracter independent, s? se descurce singur", spune Adina Dumitrache, manager partner al LoG Soft Grup, care distribuie "Safe Kids GPS Locator".

"Nu îl urm?rim, nu ascult?m ce vorbe?te, vrem doar s? ?tim unde se afl?. Când copilul e suficient de mare, po?i s?-l la?i în parc ori în spatele blocului la joac?, poate merge singur la ?coal? sau s? cumpere ceva, f?r? s? te întrebi tot timpul dac? a ajuns bine ori dac? nu s-a r?t?cit", mai spune Adina Dumitrache.

Pre?ul dispozitivului este de 155 de euro, iar abonamentul lunar: 11,40 euro - cu alert? prin email, sau 16,60 euro - cu alert? prin e-mail ?i SMS. Abonamentul include roaming pentru statele UE. Aparatul poate fi comandat pe You are not allowed to view links. Register or Login.

Ceasul care ascult? ce vorbe?te copilul

Un ceas asem?n?tor, tot pentru copii, este cel care poate fi achizi?ionat de pe You are not allowed to view links. Register or Login. Acesta beneficiaz? ?i de un buton SOS care, când este declan?at, trimite automat SMS p?rintelui cu mesajul "SOS" ?i coordonatele copilului.

Ulterior, ceasul trimite automat un apel c?tre un num?r presetat, iar pe baza func?iei de ascultare la distan?? copilul îi poate comunica p?rintelui ce problem? are.

Func?ia de ascultare poate fi activat? ?i f?r? ca cel ce-l poart? s? ?tie: p?rintele trimite un SMS c?tre cartela SIM din interiorul ceasului ?i prime?te un apel telefonic de la dispozitiv, putând s? asculte ce se vorbe?te în jurul copilului pe o distan?? de 10 metri.

Ceasul nu necesit? abonament lunar, func?ioneaz? doar pe baza cartelei SIM, iar costurile sunt cele de trimitere a SMSurilor ?i a apelurilor. Pre?ul lui este de 650 de lei.

155 de euro cost? un ceas cu GPS ?i accesul la portalul pe care se face localizarea

"Este un sistem care confer? siguran??, nu este o form? de urm?rire ?i îngr?dire a libert??ii copilului“
ADINA DUMITRACHE, distribuitor "Safe Kids GPS Locator"


sursa: evz.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View