Life & Style > LifeStyle

Ceasul care nu se opre?te niciodat?

(1/1)

Pamico:
Ceasul care nu se opre?te niciodat? – Perrelet Turbine XLDe la în?l?imea cuno?tin?elor secolului al XVIII-lea, un ceasornicar elve?ian schimba complet modul de func?ionare al ceasurilor mecanice. Sistemul este folosit ?i ast?zi de majoritatea m?rcilor elve?iene. Premiul pentru spectaculozitate îi revine îns? brandului care poart? numele inventatorului. A?a cum era ?i normal.

În absen?a bateriei, ceasurile mecanice au doar dou? op?iuni pentru a func?iona. Principiul este pe cât de simplu, pe atât de eficient. Energia necesar? mecanismului provine de la un arc spiralat tensionat care se destinde treptat. În momentul în care spiralul ajunge la relaxare maxim?, ceasul se opre?te.

Abraham Louis Perrelet reu?ea s? breveteze în 1770 un sistem de armare automat?. Cu ajutorul unei greut??i oscilante, ceasul realiza singur ceea ce în mod normal ar fi cerut interven?ia purt?torului ?i învârtirea chei?ei, numit? altfel ?i coroana ceasului. Mi?carea greut??ii, sensibil? la aproape orice schimbare de pozi?ie a ceasului tensiona suplimentar arcul principal ?i deci, prelungea durata sa de func?ionare. Adaptat, mecanismul automatic a intrat ?i în componen?a ceasurilor de mân?, iar Perrelet, marca elve?ian? care continu? mo?tenirea inventatorului, este unul dintre produc?torii care folosesc la maximum spectacolul rotirii.

You are not allowed to view links. Register or Login

Modelul Turbine folose?te un rotor dublu. O parte din acesta, greutatea care se rote?te odat? cu mi?carea mâinii, este vizibil? prin capacul transparent al ceasului. Cealalt?, se vede chiar pe cadranul modelului, în spatele indicatoarelor. Dup? o singur? privire v? ve?i ?i da seama de ce modelul poart? numele Turbine. Rotirea rapid? a paletelor seam?n? cu turbina unui motor de avion. Efectul a fost folosit ?i în cazul ceasurilor de dam?, o colec?ie de dimensiuni mai mici, care adaug? în plus spectacolului str?lucirea diamantelor.Perrelet Turbine a fost prezentat anul acesta ?i în varianta sa XL. Modelul vine a?adar într-o carcas? de dimensiuni considerabil mai mari – 50 mm – construit? dintr-un amestec de titan ?i o?el inoxidabil tratat DLC (diamond like carbon – un material care cre?te durata de via?? a metalului ?i previne zgârierea). O singur? armare manual? a ceasului va garanta func?ionarea sa pentru 40 de ore, dar asta numai în condi?iile în care r?mâne nemi?cat. Purtat la mân? în mod curent, ceasul se încarc? singur cu ajutorul mecanismului automatic ?i, chiar dac? nu devine de neoprit, func?ioneaz? considerabil mai mult. Sistemul este identic cu cel folosit acum 241 de ani.

Sursa: stylereport.roNavigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View