Life & Style > LifeStyle

La Mandragora – restaurantul cu m?tr?gune din Bucure?ti

(1/1)

Pamico:
La Mandragora – restaurantul cu m?tr?gune din Bucure?tiCapitala duce lips? de localuri cu poveste, a?teapt? înc? restaurante cu personalitate, sper? la ie?iri din obi?nuit. „La Mandragora“ este o astfel de rupere de ritm, un restaurant complet, cu mâncare deosebit?, istorie interesant? ?i un strop de exotism, cât s? dea gust.

Sunt persoane care dincolo de citirea unui sinopsis nu trec niciodat? mai departe atunci când î?i propun s? vad? un film. Se preg?tesc cu r?bdare, în lini?te, ferindu-se cu team? de orice informa?ie care le-ar putea strica experien?a vizion?rii sau care le-ar dezv?lui sfâr?itul înainte de vreme. Filmul trebuie s? r?mân? o surpriz?, cu orice pre?.
N-am fost niciodat? de acord cu o abordare atât de închis?, dar trebuie s? recunosc, în cazul restaurantului La Mandragora, pl?cerea descoperirii unui concept cu totul proasp?t pentru localurile bucure?tene a fost cu atât mai pl?cut? cu cât prima vizit? a fost f?cut? „în orb“, f?r? s? fi auzit vreodat? m?car un cuvânt spus despre local înainte.

Dar ave?i grij?, dac? o prim? vizit? la Mandragora este asem?n?toare unui film, atunci acest articol, m?car par?ial, poate fi considerat un spoiler.
Am început s? c?ut?m restaurantul pe str?zile centrale ale Bucure?tiului, trecând brusc de la agita?ia bulevardului Magheru la pasul mai tihnit al str?du?elor care merg spre Pia?a Amzei. Într-o zon? în care istoria tr?ie?te dincolo de betoane deloc flatante, La Mandragora se afl? spre cap?tul str?zii Mendeleev, o ?osea încadrat? de case vechi, care, urmat? pân? la cap?t, deschide o priveli?te clar? asupra ASE-ului, în Pia?a Roman?.Dup? sonoritate, a?teptam de la restaurantul de pe Mendeleev un meniu bazat pe specialit??i spaniole. Numele are un oarece iz de paella udat? cu vin ro?u, de?i s-ar sim?i la fel de confortabil în orice limb? de origine latin?. Mandragora officinarum este îns? o plant? pe care, în mod popular, o ?tim de m?tr?gun?, o floare nevinovat? în aparen?? a c?rui r?d?cin? ascunde îns? talente versatile. Din cele mai vechi timpuri, pe mâini potrivite, folosit? cu m?suri diferite, m?tr?guna era fie un medicament bun, un halucinogen puternic sau o otrav? potent?.

Pe undeva, acela?i lucru se poate spune despre orice restaurant, dar cel pe care îl prezent?m ?i-a asumat ideea complet. Dincolo de nume, e imprimat? clar pe pere?ii lumino?i din interior sau vopsit? într-un mov pal în terasa care a?teapt? dinaintea restaurantului. Motivul florii mov e cu atât mai bine ales cu cât casa în care Mandragora î?i prime?te clien?ii a fost locuit? chiar de ?tefan Luchian, pictorul florilor.Deschis în 2005, restaurantul este în primul rând o poveste despre prietenie. Octavian Popescu, unul dintre partenerii care conduce localul, l-a atras pe Peter Paul Koplj în mirajul experimentului culinar. De origine german?, absolvent al ?colii de gastronomie din Hamburg ?i buc?tar în ??ri precum Spania, Anglia sau Elve?ia, Peter ajunsese la maturitatea profesional? odat? cu invita?ia de a g?ti într-unul din cele mai scumpe hoteluri ale planetei, „Emirates Palace“, din Abu Dhabi.

A preferat îns? România în locul Emiratelor Arabe ?i Pia?a Amzei în schimbul unuia dintre cele mai impresionante hoteluri ale re?elei Kempinski. Tot din prietenie, Cristi Puiu, regizorul premiat la Cannes cu distinc?ia Un certain regard pentru „Moartea domnului L?z?rescu“ i-a ajutat s? g?seasc? numele, preluat de la propria sa cas? de produc?ie.

El s-a ocupat ?i de decorarea localului al?turi de arhitectul Daniel B?l?neanu, cel care, din întregul ansamblu (mergând din nou pe linia propriet??ilor m?tr?gunei) î?i poate asuma rolul narcotic al designului interior. Pentru c? dincolo de prietenie, Mandragora e un amestec de st?ri, o vibra?ie în care, chiar înainte de a fi deschis meniul, locul te introduce vrând-nevrând.Ac?iunea se întâmpl? doar pe înserat, la lumina violet? a lampadarelor montate pe fiecare mas?. Dincolo de ora 6, restaurantul se anim? cu oameni care încep s? ocupe loc pe scaunele de pe teras? pe timp de var?, în interiorul descris în nuan?e mov sau la etaj, în lounge-ul relaxant.

Parterul beneficiaz? ?i de un cigar lounge în care humidoarele a?teapt? cumin?i într-o penumbr? calm? venirea pasiona?ilor de ?ig?ri de foi. Nu ve?i g?si în restaurant oferte pentru micul dejun sau „brunch“-uri târzii din simplul motiv c? nu este deschis. Magia mandragorei se poate desf??ura în voie doar dup? apusul soarelui.Pe înserat, buc?t?ria începe s? se antreneze în rumoarea specific?. 12 feluri de mâncare aranjate în meniu de Paul Koplj, pleac? de la principiile gastronomiei franceze dar se tranform? în cu totul altceva prin diverse ad?ugiri de fine?e. De fapt, pl?cerea unui local ca Mandragora tocmai de aici vine. Sunt destule locuri în Bucure?ti care ofer? feluri de mâncare ca la carte.

Combina?iile noi, detaliile datorit? c?rora gustul cap?t? noi valen?e, ingredientele surprinz?toare sunt cele care dau personalitate unui restaurant. Chef-ul î?i petrece în fiecare zi 10 ore în buc?t?rie, dincolo de orele de program. Amestec? ingrediente, se joac? cu forme ?i culori, gust? ?i experimenteaz?. ?i pentru c? buc?t?ria de calitate nu e o chestiune de întâmplare, Mandragora garanteaz? c? gustul unui preparat va fi întotdeauna acela?i, indiferent dac? lua?i masa acum sau peste cinci ani.

Paul Peter Koplj, buc?tarul german care se ocup? de magia gastronomic? a localuluiÎn urma unor astfel de studii gastronomice au ap?rut în lista de preparate „Lupul de mare cu piure de p?stârnac“, „Pieptul de ra?? fran?uzesc cu lemon jus ?i caju, salat? de var? cu dressing de c?p?uni, rodie ?i susan“ sau „Terina din brânza de capr? Mediteranean Art, servit? al?turi de compot de pere cu chili si saltimbocca de pui“. Meniul este alc?tuit din preparate proaspete, servite în cantit??i terapeutice.

Buc?tarul î?i rezerv? în fiecare zi un timp pentru a face personal pia?a, alege fiecare produs, cânt?re?te din ochi calitatea fiec?rei legume în a?a fel încât s? de?in? controlul complet al mânc?rii de la început ?i pân? în momentul în care este a?ezat? pe masa clientului. Nu ve?i g?si în meniu altceva decât mânc?ruri preparate între cei patru pere?i ai buc?t?riei, la fel cum lista de preparate nu va ie?i din aria bucatelor moderate ca gr?sime.

În final, deserturile se recomand? la fel de spectaculos precum ?i felurile principale. V? st? la dispozi?ie o selec?ie de înghe?at?, crembel de mere, tart? de ciocolat? sau, în cel mai pur stil francez, platoul cu diferite tipuri de brânzeturi alc?tuit la fel, de buc?tarul Paul Koplj.„La Mandragora“ este o re?et? perfect?, alc?tuit? dintr-un local cu semnifica?ie, un concept interesant ?i mâncare servit? impecabil. V? ve?i dori s? reveni?i pentru cea din urm? pentru c?, în cuvintele lui Octavian Popescu, lucrul care face din Mandragora un restaurant complet diferit fa?? de celelalte din Bucure?ti este „Mâncarea, mâncarea, mâncarea, de trei ori mâncarea!“

Sursa: stylereport.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View