Life & Style > LifeStyle

Swarovski, orbit de cristalele create

(1/1)

Pamico:
Swarovski, orbit de cristalele create !

Tot ceea ce conta pentru cel mai renumit bijutier al lumii era pariul cu profesia. Dar tocmai profesia l-a ucis!Ceasuri Swarovski. Candelabre Swarovski. Personaje din seria "James Bond" cu accesorii Swarovski. Oscaruri în sclipiri de Swarovski. Un nume obsedant, invadator… Ceea ce a creat "Maestrul"- dup? cum i se mai spunea lui Daniel Swarovski - a sc?pat de sub control, în sensul bun al cuvântului.
Î?i dorea s? poat? tr?i mai mult, pentru a asista la ascensiunea cristalelor. Dar, îndelungatul timp petrecut în preajma str?lucirii "pietrelor" i-a sl?bit maestrului vederea. A murit în 1956 aproape orb, la vârsta de 94 de ani.

Arc înapoi peste timp, secolul al XIX-lea. Un domn cu alur? distins? încearc? s? î?i conving? ?ov?itorul fiu în vârst? de 12 ani c? nu exist? meserie mai frumoas? decât aceea de a da via?? cristalelor.
"Vino s? le atingi. Vezi cât de frumoase sunt? Hai, încearc? s? le ?lefuie?ti. Imagineaz?- ?i c? ai ocazia unic? de a ?ine în mân? stele pe care le po?i modela cum dore?ti". Ochii copilului se îmbat? cu descoperirea minunii. Be?ia va ?ine o via??.

Ma?in?ria secret?

O vizit? la prima Expozi?ie Interna?ional? a Electricit??ii organizat? la Viena, în 1883, produce o adev?rat? furtun? în mintea pasionatului de inven?ii Swarovski, fascinat de iluminatul electric, o noutate la acea vreme.
În 1892 el va depune brevetul primei sale inven?ii: o ma?in? automat? revolu?ionar? destinat? t?ierii ?i lustruirii pietrelor lucitoare, pe cale industrial?. Era ?i o perioad? înfloritoare, de cre?tere a cererii de diamante ?i de înlocuitori pe pia?a bijuteriilor. Femeile erau din ce în ce mai cochete ?i î?i doreau podoabe cât mai excentrice.

Str?lucirea orbitoare

Swarovski decide s? ?in? inven?ia – care constituie ?i în prezent un mare secret - departe de privirile curioase ale con curen?ei. Mul?i au încercat, pe diverse c?i, s? ajung? în posesia ei, dar vigilen?a inventatorului a fost mai puternic?. Din 1911, Swarovski începe cercet?rile pentru echipamentul ?i materiile prime necesare ob?inerii propriei paste pentru cristale.
Mai mult, î?i dedic? via?a "pietrelor": le perfec?ioneaz?, le d? fine?e, colorit, str?lucire ?i le irizeaz? prin vaporizarea de straturi fine de metale. Nu conta c? via?a de familie era aproape inexistent?. Tot ceea ce conta era pariul cu profesia, pe care îl încheiase din copil?rie. "Copii de pietre pre?ioase cu mare c?utare", "o calitate deosebit?", "str?lucire f?r? egal ?i pre?uri pe m?sur?". Laudele nu mai conteneau.
Comenzile la fel: din Paris, America ?i Rusia ?arist?. Primul R?zboi Mondial a întrerupt produc?ia bijuteriilor, dar inventivul Swarovski nu s-a l?sat înfrânt. ?i-a reprofilat întreprinderile pe discuri abrazive ?i utilaje de polizat, dispozitive pe care ulterior le-a folosit pentru fabricarea de lentile ?i instrumente optice. Lumea modei l-a asaltat pe Swarovski în anii ‘30, când diverse personalit??i din bran??, impresionate de afacerea lui, decid s? aduc? cristalele la Paris ?i s? le prezinte unor celebri designeri.
Astfel s-a declan?at nebunia: rochii, lenjerie intim? ?i câte ?i mai câte brodate cu "pic?turi" de Swarovski. Alt r?zboi mondial – cel de-al doilea - alte reprofil?ri, dar nu s-a dat b?tut. Perioadele de pace i-au dat ocazia s? arunce pe pia?? cristale tot mai fascinante.
Cei trei fii ai s?i – Wilhelm, Friedrich ?i Alfred - au preluat cu succes ceea ce devenise deja "tradi?ia Swarovski". Lumea era a lor: obiecte de iluminat, ochelari, ceasuri, p?l?rii, totul putea fi accesorizat! Maestrul a orbit de la str?lucirea cristalelor sale, dar a l?sat mo?tenire un imperiu care are înc? ochii larg deschi?i!

You are not allowed to view links. Register or Login

"Fiecare epoc? aduce cu ea voca?ii noi ?i alte forme de exprimare. Cel mai important lucru este s? r?mâne?i aten?i, pentru a folosi oportunit??ile atunci când apar.“
DANIEL SWAROVSKI, bijutier

LEC?IE DE VIA??

Nu ?i-a uitat niciodat? originea modest?
"Str?bunicul meu a devenit bogat peste noapte, dar niciodat? nu ?i-a uitat originea modest?. A instaurat o politic? de protec?ie social? pentru lucr?torii s?i", a vorbit Nadia Swarovski, vicepre?edinte al companiei, despre fondatorul acesteia.
Daniel Swarovski(1862-1956) a avut grij? s? lase un mesaj edificator familiei, prietenilor ?i angaja?ilor: "Fiecare epoc? aduce cu ea voca?ii noi ?i alte forme de exprimare. Cel mai important lucru este s? r?mâne?i aten?i, pentru a folosi oportunit??ile atunci când apar, într-un mod cât mai în?elept cu putin??.


OMNIPREZEN??. Cristalele Swarovski sunt pretutindeni în ziua de azi

Sursa: evz.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View