ACEST SITE ESTE DE VANZARE!
Monitoare-LCD OFERTA IT ► SISTEME PC - PERIFERICE IT - COMPONENTE PC Calculatoare-Craiova

Author Topic: REVIEW AudioPro LV2 – stereo wireless la superlativ  (Read 1565 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Pamico

  • Administrator
  • Membru Erou
  • *****
  • Posts: 3581
  • Reputation: +473/-0
  • Gender: Male
  • With us since: 02/08/2011
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
REVIEW AudioPro LV2 – stereo wireless la superlativ
« on: October 02, 2011, 08:05:51 PM »
REVIEW AudioPro LV2 – stereo wireless la superlativ

AudioPro LV2, cu o putere total? de 100 de watti ?i toate avantajele unui sistem de sunet f?r? fir, este o propunere foarte interesant? pentru cei care caut? un sistem stereo HiFi care s? poat? fi folosit atât de pe computer, cât ?i din orice alt? surs? de sunet.Pân? la inventarea unor solu?ii practice de transmitere a electricit??ii f?r? fir, cablurile de alimentare pentru orice aparat fix r?mân obligatorii. Pe de alt? parte, dependen?a de un fir pentru transmiterea semnalului audio de la surs? la boxe devine din ce în ce mai frustrant?, pe m?sur? ce tehnologia transmisiilor de date wireless devine disponibil? la scar? larg? ?i ofer? performan?e similare celor ob?inute de un sistem cablat. Dac? lu?m în considerare ?i faptul c? sursa de sunet are mai mari ?anse s? fie un laptop, un smartphone sau un iPod decât un deck fix, utilitatea unui sistem audio f?r? fir devine ?i mai evident?. Modelul LV2 de la produc?torul suedez AudioPro renun?? tocmai la aceste fire.Cum func?ioneaz??

La fel ca toate sistemele HiFi wireless de la AudioPro, modelul LV2 folose?te o configura?ie extrem de simpl?: un DAC (Digital to Analog Converter) performant este ”împachetat” într-un dongle-emi??tor cu conectare prin USB sau jack standard de 3,5mm, iar difuzoarele primesc semnalul audio prin intermediul unui receptor integrat. F?r? nici o configurare suplimentar?, odata ce emitatorul este conectat la o sursa de semnal, difuzoarele pornesc, iar utilizatorul se poate bucura imediat de sunet.În cazul conect?rii prin USB, pentru Windows 7 recunoa?terea s-a f?cut instantaneu, iar la Mac OS X a fost nevoie de o singur? configurare, în schimbarea ie?irii de sunet c?tre c??ti USB. Din p?cate, atunci când emi??torul este conectat la o surs? de semnal clasic?, printr-o muf? standard de 3,5mm, dongle-ul trebuie alimentat separat prin intermediul unui adaptor dedicat. Simplitatea ?i viteza procesului de conectare poate fi cel mai clar v?zut? în clipul de mai jos.

You are not allowed to view links. <a href="http://www.craiovacenter.com/index.php?PHPSESSID=pvoibpjmlg7v0p614he49lemt1&amp;action=register">Register</a>&nbsp;or&nbsp;<a href="http://www.craiovacenter.com/index.php?PHPSESSID=pvoibpjmlg7v0p614he49lemt1&amp;action=login">Login</a>

Audiopro folose?te trei zone de semnal (1, 2, 3), pentru eventualitatea în care în cas? sunt mai multe difuzoare f?r? fir ?i trei zone de volum (A, B, C) diferite pentru a asculta muzica la tonalitatea dorit? în fiecare dintre ele. Cu alte cuvinte, dac? exist? o singur? surs? de semnal audio ?i mai multe difuzoare wireless, volumul poate fi reglat pentru fiecare camer? separat. În sufragerie, considerat? zona A, copiii pot asculta muzica mai tare, în dormitor se ascult? muzic? în surdin? (zona B), iar în a treia înc?pere, aceea?i melodie sun? la volum de intensitate medie. Împ?r?irea în zone de semnal e util? atunci când fiecare difuzor prime?te sunet de la o surs? diferit? (mp3 player, calculator, sistem audio).Construc?ie ?i design

AudioPro LV2 este un sistem audio stereo de dimensiuni medii-mici, cu incinte construite din lemn, pentru o mai bun? rezonan??. Designul folsit de produc?torul suedez este unul clasic pentru filosofia scandinav?, cu linii clare ?i un accent pus pe func?ionalitate. Dou? paralelipipede învelite în piele, cu o masc? textil? deta?abil? care acoper? difuzoarele ?i f?r? nici un element de control vizibil, difuzoarele LV2 sunt construite cu o aten?ie deosebit? la detalii ?i fara dorinta de a epata. Dup? cum era de a?teptat, fiecare dintre cele dou? difuzoare folose?te câte un singur cablu, cel de alimentare, care include ?i un mic transformator, cu o forma extrem de asem?n?toare cu cea a unui alimentator pentru laptop. Din p?cate, lungimea cablului de alimentare este destul de redus?, dar poate fi prelungita destul de u?or printr-un cablu standard cu doi pini.Masca frontal? deta?abil? a boxelor ascunde câte un difuzor dedicat frecventelor joase, medii ?i înalte, plus un led de status folosit ?i pentru identificarea u?oar? a celor doua canale stereo. Puterea total? de 100W a ansamblului stereo s-a dovedit a fi suficient? pentru a ”umple” o înc?pere de dimensiune medie (aproximativ 30 de metri p?tra?i), în ciuda dimensiunilor destul de reduse (210x145x180mm) ale boxelor.Emi??torul wireless e construit dintr-un plastic de calitate inferioar? ?i nu se remarc? prin ergonomie, dar nu a prezentat în testele noastre nici o problem? de func?ionalitate. Pachetul mai include ?i o telecomand? cu butoane de oprire/pornire, control al volumului pentru pân? la trei zone diferite ?i mute.
Dincolo de varianta alb?, testat? de noi, AudioPro ofer? ?i o variant? neagr? a modelului LV2.

Calitatea audi?iei

În mod evident pentru un sistem stereo, cele mai bune rezultate au fost ob?inute în testele de audi?ie muzical?: spa?ialitatea a fost foarte clar? pe cele dou? canale, sunetul clar la toate toate nivelele de volum, iar caracterul general al reproducerii a fost unul ”cald”, cu bass pl?cut ?i frecven?e medii clare. Woofer-ul ?i tweeter-ul dedicate ?i-au f?cut sim?ite prezen?a, cu sunete excelente în tot spectrul de frecven?e, de la sunete joase la foarte înalte. În mod evident, performan?a în cazul ba?ilor poate fi ajutat? de un subwoofer dedicat, dar nu putem spune c? i-am sim?it lipsa, mai ales în cazul testelor muzicale. Comparativ cu modelul LV1, sunetului este foarte diferit, în primul rând prin separarea fizic? a difuzoarelor pentru stânga ?i a celor pentru dreapta. Puterea mai mare ?i cele dou? woofere s-au f?cut de asemenea remarcate.La fel ca ?i în cazul oric?rui alt difuzor, calitatea sunetului este limitat? în primul rând de calitatea sursei: un fi?ier mp3 la un bitrate sc?zut se va auzi bine pe LV2, dar nu va pune în aproape nici un fel în valoate calit??ile boxelor. Produc?torul recomand? pentru calitate optim? folosirea de CD-uri audio sau de fi?iere audio f?r? compresie, cu meste FLAC, de exemplu, iar testele noastre confirm? recomandarea. Nuan?ele delicate, care adesea sunt estompate de algoritmii de compresie agresivi folosi?i în multe formate audio larg r?spândite, au fost redate excelent de LV2 atunci când sursa de sunet a fost una necomprimat?.

În ceea ce prive?te raza de ac?iune a sistemului wireless, LV2 s-a comportat extrem de similar cu modelul LV1: în linie dreapt? în interior, distan?a maxim? la care ansamblul f?r? fir a fost de aproximativ 20 de metri. Atunci când în ecua?ie au intrat trei pere?i de beton, raza de ac?iune a sc?zut semnificativ: 7-8 metri, dar date fiind condi?iile, nu putem spune c? nu ne a?teptam. Pentru exact acert tip de situa?ii, AudioPro ofer? ?i un amplificator de semnal pentru leg?tura f?r? fir dintre emi??tor ?i difuzoare, care teoretic dubleaz? raza de ac?iune ?i permite extinderea unei ”re?ele” de boxe LV în moduri altfel imposibile.De apreciat de asemena ?i filosofia adoptat? de AudioPro pentru sistemul s?u wireless: distan?a maxim? la care ansamblul transmi??tor-receptor func?ioneaz? este distan?a maxim? la care semnalul poate fi transmis f?r? pierderi de calitate. De îndat? ce a fost detectat? o deteriorare a calit??ii semnalului, transmisia este pur ?i simplu întrerupt? pân? când parametri de calitate originali pot fi restabili?i. Dac? tot vorbim de raza de ac?ine, merit? men?ionat ?i faptul c?, în linie dreapt?, telecomanda nu reu?e?te s? egaleze cei 20 de metri ai sistemului de transmisie wireless.
Concluzie
AudioPro LV2 este un sistem stereo cu un design clasic ?i finasaje excelente, care poate fi integrat cu u?urin?? aproape oriunde. Tehnolgoia wireless ofer? o flexibilitate foarte ridicat? a posibilit??ilor de pozi?ionare, dimensiunea este suficient de mic? pentru a nu incomoda, iar sunetul este puternic ?i clar. Din nou, nu am apreciat calitatea incomparabil mai sc?zut? a construc?iei transmi??torului comparativ cu restul sistemului ?i nici cele dou? transformatoare din sistemele de alimentare ale boxelor, dar per ansamlu impresia pe care ne-a l?sat-o modelul LV2 a fost una foarte bun?.

Marca Audiopro este reprezentata in Romania de catre firma Acustic Mall.

sursa: stylereport.ro


Forum Craiova Center - stiri, divertisment, informatii utile, anunturi si multe altele" title="Forum Craiova Center - stiri, divertisment, informatii utile, anunturi si multe altele