Life & Style > LifeStyle

Alimentele care ucid Terra

(1/1)

Pamico:
Alimentele care ucid Terra

Nu toate produsele alimentare sunt benefice pentru s?n?tatea mediuluiEste de la sine în?eles c? un aliment care este nociv pentru planet? este periculos ?i pentru s?n?tate. Site-ul You are not allowed to view links. Register or Login a enumerat câteva dintre alimentele care, dintr-un motiv sau altul, afecteaz? direct s?n?tatea Terrei.
Un prim exemplu este orezul. De?i este principala surs? de hran? pentru jum?tate din popula?ia mondial?, cultivarea orezului necesit? o treime din cantitatea de ap? dulce a planetei. Din fericire, speciali?tii au pus la punct o nou? metod? de îngrijire a acestor culturi, cunoscut? sub numele de sistem de intensificare a orezului, în acest fel aportul de ap? fiind redus pân? la 50 la sut?. Reprezentan?ii Oxfam ?i-au propus s? conving? produc?torii de orez s? converteasc? 25 la sut? din produc?ia lor cu acest sistem pân? în anul 2050. Pân? în acel moment, orezul va continua s? se numere printre alimentele periculoase pentru planet?.

Lista continu? cu alimentele modificate genetic. Este pu?in probabil ca pân? în acest moment s? fi fost identificate toate poten?ialele daune pentru mediu (dar ?i pentru s?n?tate) ale alimentelor modificate genetic. Oricum, exist? câteva aspecte care îi pun pe gânduri pe speciali?ti, precum nivelul sc?zut de biodiversitate care ar rezulta ca urmare a faptului c?, prin modificarea genetic? a anumitor culturi, ar fi afectat ecosistemul din jur. În plus, este posibil? ?i apari?ia de noi boli, cu modific?ri genetice care ar face ca virusurile ?i bacteriile s? fie mult mai rezistente.

Printre alimentele periculoase pentru s?n?tatea Terrei se num?r? ?i zah?rul. Cele peste 145 de milioane de tone de zah?r, care sunt produse anual în 121 de ??ri, pur ?i simplu „m?nânc?“ Terra. Potrivit World Wildlife Fund, zah?rul poate fi responsabil pentru pierderea de biodiversitate mai mult decât orice alt? cultur?, din cauza utiliz?rii masive de ap? ?i pesticide, precum ?i din cauza faptului c? apele reziduale contaminate sunt evacuate în timpul procesului de produc?ie. În Florida, de exemplu, mii de hectare de teren au fost compromise dup? ani de cultivare cu trestie de zah?r.

Pericol pentru planet?

Potrivit Environmental Defense Fund, dac? fiecare dintre americani ar înlocui o por?ie de carne cu o mâncare vegetarian?, reducerea emisiilor de dioxid de carbon ar fi echivalent? cu scoaterea din circula?ie a jum?tate de milion de autoturisme. Potrivit statisticilor, 18 la sut? dintre emisiile de gaze cu efect de ser? la nivel mondial provin de la fermele de animale; 70% din p?durile din Amazonia au fost convertite în p??uni pentru animale; cea mai mare surs? mondial? de poluare a apelor este sectorul zootehnic; de asemenea, bovinele sunt responsabile pentru o treime din cantitatea de azor ?i fosfor din resursele de ap? dulce din Statele Unite.

Din list? nu puteau lipsi alimentele de tip fast-food, care nu sunt, din câte se pare, periculoase doar pentru siluet?. Un meniu de fast-food este realizat de cele mai multe ori din alimente ambalate excesiv, este servit în ambalaje de plastic ?i cu ingrediente, de asemenea, ambalate individual. Mai pu?in de 35% din reziduurile generate de fast-food pot fi reciclate. În plus, un studiu recent realizat în Hong Kong a demonstrat c?, pentru un hamburger, un restaurant fast-food produce aceea?i cantitate de emisii de compu?i organici volatili ca un autoturism care parcurge peste 1.500 km.

Risc în farfurie

De asemenea, un poten?ial pericol pentru planet? îl reprezint? alimentele care con?in ulei de palmier. Acest sortiment de ulei se g?se?te în aproape 10% din produsele alimentare occidentale (chipsuri, crackers, dulciuri, margarin?, cereale). Anual, sunt produse aproximativ 40 de milioane de litri de ulei de palmier, care este considerat cel mai economic ulei de buc?t?rie din lume, 85 la sut? din cantitatea total? provenind din Indonezia ?i Malezia. Peste 77 km de p?dure din aceste ??ri sunt defri?ate zilnic, producerea de ulei de palmier reprezentând principalul motiv al defri??rilor care au loc pe planet?. Atunci când p?durile tropicale vor disp?rea, vor disp?rea ?i toate speciile de animale s?lbatice care tr?iesc în ele, precum tigri, urangutani etc.

Potrivit unui raport al ONU, 70 la sut? din cantitatea total? de pe?te la nivel mondial este ob?inut? în urma unor tehnici excesiv de stresante care afecteaz? apa m?rilor ?i oceanelor ?i risc? s? produc? o stare de colaps. Uniunea Interna?ional? pentru Conservarea Naturii (IUCN) spune c? 43 de specii de pe?ti de ap? s?rat? sunt amenin?a?i cu dispari?ia din Mediteran?, în principal din cauza pescuitului excesiv, distrugerii habitatului ?i polu?rii.
Ultimele studii arat? c? jum?tate din rechinii ?i pisicile de mare din Mediteran? vor disp?rea în curând.
În total, 15 specii sunt incluse în categoria cu risc maxim de extinc?ie, critic amenin?ate, din care 14 sunt diverse specii de rechini ?i pisici de mare, inclusiv rechinul-înger.
?i speciile comerciale, precum tonul ro?u, sunt amenin?ate cu dispari?ia, întrucât oamenii nu respect? cotele de pescuit, arat? studiul. Restul speciilor sunt clasificate drept amenin?ate sau vulnerabile la extinc?ie.

sursa: gds.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View