Categorie General > Stiri Locale

Un nou sens giratoriu în Craiova

(1/1)

Pamico:
Un nou sens giratoriu în CraiovaPrim?ria municipiului Craiova inten?ioneaz? s? realizeze un nou sens giratoriu în ora?. Nu este vorba, îns?, de un giratoriu temporar, ci de unul definitiv, de mari dimensiuni (având un diametru de minimum 28 m), oarecum similar celui de pe bulevardul Dacia, de la intersec?ia cu strada Amaradiei.

Intersec?ia vizat? este cea a str?zii Henry Ford (fost? Caracal) cu strada Preciziei, chiar lâng? bucla unde întoarce tramvaiul la Fabrica Ford, iar speciali?tii din prim?rie justific? necesitatea respectivului giratoriu prin cre?terea valorilor de trafic pe aceast? strad? dup? reabilitarea DN6, pe sectorul Craiova - Caracal - Ro?iorii de Vede - Alexandria - Bucure?ti.

„Propunerea a fost avizat? s?pt?mâna trecut? de Comisia de Sistematizare a Circula?iei Rutiere ?i Pietonale de pe lâng? Prim?ria Craiova ?i urmeaz? s? se treac? la întocmirea studiului de fezabilitate”, a precizat inspectorul de poli?ie Alin Apostol, reprezentantul Biroului Rutier Craiova în comisia men?ionat?.

sursa:gds.ro

Navigation

[0] Message Index

Sitemap 
Go to full version
Mobile View