ACEST SITE ESTE DE VANZARE!
Monitoare-LCD OFERTA IT ► SISTEME PC - PERIFERICE IT - COMPONENTE PC Calculatoare-Craiova

Currently:
  • Originea cuvantului "smecher" ! 5 1

Author Topic: Originea cuvantului "smecher" !  (Read 1431 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Pamico

  • Administrator
  • Membru Erou
  • *****
  • Posts: 3581
  • Reputation: +473/-0
  • Gender: Male
  • With us since: 02/08/2011
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Originea cuvantului "smecher" !
« on: August 03, 2011, 12:48:05 AM »
Originea cuvantului "smecher" !


Era o vreme când sa?ii din Siebenburgen, cum i se mai spunea Transilvaniei (adic? regiunea celor ?apte cet??i: Bra?ov, Bistri?a, Sebe?, Sibiu, Sighi?oara, Media? ?i Cluj), treceau Carpa?ii pentru schimburi comerciale ?i ajungeau ?i în zona Dr?g??anilor, de unde cump?rau vin. Ofereau la schimb articole de me?te?ug?rie, pe care sa?ii le produceau de o calitate recunoscut? în toat? Europa.

Oltenii din Dr?g??ani au g?sit repede o modalitate s?-i p?c?leasc? pe negustorii sa?i.

Cu ospitalitatea caracteristic?, ei îi invitau în case, le d?deau s? m?nânce, apoi le serveau vinul cel mai tare pe care-l aveau. Cum sa?ii nu erau obi?nui?i cu b?utura (ei erau obi?nui?i cu munca), se “ame?eau” repede, iar când începeau negocierile pentru pre?ul produselor, erau aproape be?i ?i nu mai reu?eau s? vând? la pre? bun. Pe când cump?rau vinul, oltenii le d?deau s? guste ?i din ?la ?i din ?la ?i din ?la… ?i imediat negustorii sa?i se “pileau” la loc. Când înc?rcau vinul târguit, pe lâng? faptul c? era cump?rat la un pre? mult peste cel normal, vinul bun era înlocuit cu cel mai r?u zaib?r ?i tulburel.
Când au ajuns în “cele 7 cet??i”, adic? în Transilvania, Burgermeisterul (adic? primarul) ?i-a dat seama c? negustorii sa?i au fost p?c?li?i: au vândut ieftin produse de calitate ?i au cump?rat scump vin prost. I-a întrebat cum au decurs negocierile ?i ?i-a dat seama de strategia oltenilor: îi îmb?tau pe sa?i apoi negociau cum vroiau ei.

În anul urm?tor au pornit din nou negustorii sa?i spre podgoria Dr?g??ani pentru a face schimb de produse ?i pentru a aduce vin în Transilvania. ?i, la fel ca ?i anul precedent, negustorii au fost osp?ta?i ?i au b?ut cot la cot cu oltenii, din vinul cel mai tare. Apoi, când abia se mai ?ineau pe picioare, au început s? negocieze ?i s? fac? afaceri. Oltenii î?i frecau mâinile c? iar? i-au p?c?lit pe sa?i. Pe când sa?ii î?i ar?tau produsele ?i oltenii vinul, dintre negustorii transilv?neni s-a ridicat unul, c?ruia to?i îi f?ceau loc: “Das ist der Schmecker”, au spus ei, adic? “cel care gust?”. To?i îl respectau ?i nici unul nu-i ie?ea din vorb?. Dintre to?i el era singurul care nu a pus strop de b?utur? în gur?. El a fixat pre?ul de vânzare a produselor me?te?ug?re?ti, el a gustat vinul ?i a fixat pre?ul de cump?rare ?i a vegheat ca vinul de calitate s? fie înc?rcat în c?ru?e. Astfel sa?ii, numai dup? ce au adus cu ei un Der Schmecker, au putut face un comer? cinstit cu oltenii.
Aceasta este originea adev?rat? a cuvântului “?mecher”, chiar dac? acum înseamn? altceva.


Forum Craiova Center - stiri, divertisment, informatii utile, anunturi si multe altele" title="Forum Craiova Center - stiri, divertisment, informatii utile, anunturi si multe altele